คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะฯ ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ และให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค สาขากายภาพบำบัด สาขากิจกรรมบำบัด สาขาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566