ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กระดาษเก็บตัวอย่าง 903 Protein Saver Card 25 กล่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 223,897.50 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-11-09_141632.pdf