ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณโครงการ 5,731,776.00 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2567

เพิ่มเติม : Scan2566-11-08_145025.pdf