ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา ยาสมุทร์ และ ดร.วีรญา ทองคำ อาจารย์และนักวิจัยผู้นำเสนอผลงานวิจัย และทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Silver Prize และ รางวัล FIRI Award From 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN รางวัลพิเศษจากหน่วยงานนานาชาติ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ภายในงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) จัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA)  เมื่อวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล เรื่อง  Immunochromatographic Strip for the Detection of Anti-Interferon Gamma Autoantibodies เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่