ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อตะเกียงแก๊สแบบจุดไฟอัตโนมัติ หรือใช้ Foot Switch ด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 25 เครื่อง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศผู้ชนะ.pdf