ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้ง 475,000.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-10-31_162606.pdf