คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2511011  ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และปาฐกถาพิเศษ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูล ได้มอบทุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท ณ คณะแพทยศาสตร์ และ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566