ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ท มาร์ท เป็นทั้งสิ้น 318,690.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-09-14_160646.pdf