ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พีที เมด เทค จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-09-12_131722.pdf