ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-09-12_131700.pdf