คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ​ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566