คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันโป่ง​ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ​ เทศบาลตำบลสันโป่ง​ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566