ขอแสดงความยินดีกับ น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 621110048 อดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand Chiang Mai 2023 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566