คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการตรวจสุขภาพ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ประจำปี 2566 เพื่อร่วมส่งเสริมสุขเสริมประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และเปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีสิทธิ์ ในการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ทราบถึงสภาวะสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป และบริการตรวจสุขภาพ โดยความร่วมมือของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีให้บริการเจาะเลือดเพื่อหาน้ำตาลและไขมันในเลือด X-RAY ปอด ตรวจมวลกระดูก วัดสัดส่วนไขมัน ประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปรึกษาปัญหาปัสสาวะเล็ด ประเมินความสุขและความเครียด ประเมินความคิดความจำ และการคัดกรองภาษาและการพูด เป็นต้น

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก