คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม ประเมินสุขภาพจิต และบริการด้านภาษาและการพูด ณ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566