ผลงานวิจัยเรื่อง Daily preventive zinc supplementation increases the antibody response against pathogenic Escherichia coli in children with zinc insufficiency: a randomised controlled trial โดย อาจารย์ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ คณะ นำโดย ผศ. ดร. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports เมื่อวันที่ 27 กันยายน พศ. 2565 <https://www.nature.com/articles/s41598-022-20445-8> ได้รับการประกาศจากวารสารเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พศ. 2566 เป็นบทความวิจัยที่มียอดดาวน์โหลด Top 1-25 (อันดับ 11) ประจำปี พศ. 2565 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา <https://www.nature.com/collections/fjecfejgee> ทั้งนี้บทความได้รับคะแนน Altmetric Attention Score 12 ซึ่งเป็นตัววัดระดับสูงในด้านคุณภาพและปริมาณของความสนใจออนไลน์ที่ได้รับ คะแนนความสนใจนี้ ตลอดจนอันดับและจำนวนของผลงานวิจัยที่แสดงข้อมูล คำนวณเมื่อมีการกล่าวถึงผลงานวิจัยครั้งล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พศ. 2566 <https://www.nature.com/articles/s41598-022-20445-8/metrics> โดยบทความนี้จัดอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 87 (อันดับที่ 55,514) ของบทความที่ติดตามจำนวน 440,178 บทความที่มีอายุใกล้เคียงกันในวารสารทั้งหมด และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 84 (อันดับที่ 597) ของบทความที่ติดตาม 3,924 บทความที่มีอายุใกล้เคียงกันในวารสาร Scientific Reports ซึ่งเป็นวารสารเปิดในเครือ Nature (Q1, 5-year impact factor 5.516)