ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์  จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เพียว เมดิคอล พลัส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-06-08_142536.pdf