คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Office Syndrome ภายใต้โครงการเทคนิคการแพทย์สร้างสุขแก่บุคลากร ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและการป้องกันเกี่ยวกับภาวะความผิดปกติหรือโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน โดยการประเมินท่าทางการทำงาน การจัดท่านั่งและท่ายืนที่ถูกต้อง การเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย และการออกกำลังเพื่อป้องกันภาวะออฟฟิศซินโดรม โดยมีทีมนักกายภาพบำบัด จากภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องบรรยายศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566