คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ Eva Edström และนักกิจกรรมบำบัด Ms. Inger Anderson จาก Department of Rehabilitation, School of Health and Welfare, Jönköping University ประเทศสวีเดน ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ และนักกิจกรรมบำบัด ณ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2566 ภายใต้ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา ERASMUS