ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ) งบประมาณโครงการ 700,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-04-27_135616.pdf