ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ PCR Alpha-thal จำนวน 2,500 Test 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-04-26_083653.pdf