ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ) งบประมาณโครงการ 534,144.- คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566

เพิ่มเติม : Scan2566-04-25_144429.pdf