ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคาร 1 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-04-20_103421.pdf