ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-04-11_131254.pdf