ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Hb Typing สำหรับเครื่อง Sebia Capillarys ll Flex Piercing จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แ่ บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 194,312.- รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-03-15_151530.pdf