คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ประจำปี 2566 โดยมี การจัดอบรมการดูแลตนเองและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพประชาชน บริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด ให้คำปรึกษาอาการปวดหลัง และปวดเอว คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และประเมินสุขภาพจิต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อที่ 11-12 มีนาคม 2566