ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ยูนิเพลท์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 136,500.- รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-03-01_141245.pdf