ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายตู้ตรวจโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อัลเจนเทค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 132,600 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-02-10_161925.pdf