คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นการเตรียมต้อนรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 นี้ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั้วกั้นโดยรอบ ทาสีช่องที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทาสีป้ายคณะฯ ทาสีทางม้าลายทางข้ามหน้าอาคาร 2 ตกแต่งต้นไม้ สวนหย่อม บริเวณหน้าอาคาร 2 และล้างทำความสะอาดพื้นลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 และพื้นที่โดยรอบอาคาร ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ติดต่อ
  • facebook