ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Hb Typing สำหรับเครื่อง Biorad Variant ll จำนวน 2 ชุด 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกดั เป็นเงินทั้งสิ้น 149,800.- บาท รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

เพิ่มเติม : Scan2566-01-05_153123.pdf  

ติดต่อ
  • facebook