ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสกัด Magpurix tissue DNA Extraction จำนวน 45 กล่อง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 313,200.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-11-14_085441.pdf  

ติดต่อ
  • facebook