ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเก็บตัวอย่าง Protein Saver Card โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท แบงเทรดดิ้ง จำกัด เป็นทั้งสิ้น 203,300.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-11-09_143530.pdf  

ติดต่อ
  • facebook