ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจ Thyroid hormone และ Tumor marker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นทั้งสิ้น 321,671.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-11-09_090027.pdf