คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

ติดต่อ
  • facebook