ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา Master Mix จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 123,572.16 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-09-01_161337.pdf  

ติดต่อ
  • facebook