ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เพิ่มเติม : Scan2565-08-02_154343.pdf  

ติดต่อ
  • facebook