ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ติดต่อ
  • facebook