คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานพิธีฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และงานรับขวัญบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 55 ประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทั้งนี้ ผู้แทนบัณฑิต กล่าวขอบคุณและมอบเงินบริจาคเพื่อนำไปพัฒนาคณะ จำนวน 144,500 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาัลยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

ติดต่อ
  • facebook