ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ Visiting Professor Prof. Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University ประเทศเกาหลีใต้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว หัวหน้าศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัย ภายใต้แผนงานทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ Visiting Professor ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

ติดต่อ
  • facebook