รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ท่านใดมีความประสงค์จะมารับเกียรติบัตรดังกล่าวฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (วันไหว้ครู)

ให้นักศึกษามารายงานตัว ณ ห้องบริการการศึกษา ชั้น 2 ตึก 7 ชั้น ระหว่างวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2562

เพิ่มเติม : รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปี 2561.pdf