ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อทบทวนองค์ความรู้ เรื่องโรคธาลัสซีเมีย และการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการขึ้น พร้อมกับการพัฒนาทักษะการตรวจวินิจฉัยและการแปลผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ และการประเมินคู่เสี่ยง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัดการประชุม และในการนี้ยังถือเป็นโอกาสในการทบทวน สร้างความเข้าใจ ร้องเรียนและเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อการดำเนินโครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่

 

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิดา ปงปัญญายืน โทร.082-8880101 ในวันและเวลาราชการ  

และส่งแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุม ได้ที่ e-mail: amscmu.hbpts@gmail.com หรือทางโทรสาร 053-949262

 

ฟรีค่าลงทะเบียน

คะแนน CMTE – อยู่ระหว่างรอพิจารณาคะแนน

 

รายละเอียดโครงการ คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประชุม คลิ๊กที่นี่