ภาควิชารังสีเทคนิค

ภาควิชารังสีเทคนิค
No Image
นายกิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
Mr.Kittichai Wantanajittikul

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ kittichai.wan@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายณฐุปกรน์ เดชสุภา
Mr.Nathupakorn Dechsupa

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวธาริกา ธรรมวิจิตร
Ms.Tariga Tamwijit

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศิริประภา แก้วแจ้ง
Ms.Siriprapa Kaewjaeng

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 0845676544
อีเมลล์ bulli99@windowslive.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายสมพงษ์ ศรีบุรี
Mr.Sompong Sriburee

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
Mr.Suchart Kiatwattanacharoen

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949209
อีเมลล์ suchart_kiat@yahoo.com

รายละเอียดงาน วิชาการด้านการเรียนการสอน => CT & Ultrasound , Radiophotographic, Electronics & Instrumental for RT

วิชาการเฉพาะ => สถิติ, คอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์

ิวิจัยและนวัตกรรม => ฝุ่นหมอกควันเชียงใหม่, Image processing, Dose, Microcontroller
No Image
นางสาวสุรัชณีย์ พัดงาม
Ms.Suratchanee Padngam

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุวิทย์ แซ่โค้ว
Mr.Suwit Saekhow

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949300
อีเมลล์ saekho@yahoo.cm

รายละเอียดงาน
No Image
นายหัสฤกษ์ เนียมอินทร์
Mr.Husalerk Niamin

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 35093
อีเมลล์ hudsaleark.neamin@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางชัชนก อุดมธนกุลชัย
Mrs.Chatchanok Udomtanakunchai

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-9-4-9308
อีเมลล์ chatchanok.u@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายมนตรี ตั้งใจ
Mr.Montree Tungjai

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุชาติ โกทันย์
Mr.Suchart Kothan

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายเฉลิมชัย ปิละพงค์
Mr.Chalermchai Pilapong

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949305
อีเมลล์ c.pilapong@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นายกฤช ใจคุ้มเก่า
Mr.Krit Jaikumkao

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ jaikumkao.k@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจิราภรณ์ กันทะพันธ์
Ms.Jiraporn Kantapan

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวชญานิษฐ์ จำปี
Ms.Chayanit Jumpee

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย
Ms.Nuttawadee Intachai

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949314
อีเมลล์ nuttawadee.i@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายพรรณวิชช์ มาลาวัลย์
Mr.Phannavich Malawan

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ pe.amer29@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวมลฤดี ทาปัญญา
Ms.Monruedee Tapanya

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949314
อีเมลล์ monruedee.nuy@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศิริประภา สมบูรณ์
Ms.Siriprapa Somboon

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายอุเทน ยะราช
Mr.Uten Yarach

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภาวัฒน์
Ms.Benjamaporn Supawat

สังกัด ภาควิชารังสีเทคนิค
หน่วยงาน ภาควิชารังสีเทคนิค
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ภาควิชากิจกรรมบำบัด

ภาควิชากิจกรรมบำบัด
No Image
นางจิรนันท์ กริฟฟิทส์
Mrs.Jiranan Khaigaew

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
Mr.Piyawat Trevittaya

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949259
อีเมลล์ piya.trevit@cmu.ac.th, p.trevit@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
Ms.Pornpen Sirisattayawonh

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 6653-949-256
อีเมลล์ pornpen.siri@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพีรยา มั่นเขตวิทย์
Ms.Peeraya Munkhetvit

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศศิธร สังข์อู๋
Ms.Sasithorn Uung-U

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสรินยา ศรีเพชราวุธ
Ms.Sarinya Sriphetcharawut

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสายฝน บุญฉัตรกุล
Mrs.Saifon Boonchatkul

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949252
อีเมลล์ saifon.bun@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุภัทร ชูประดิษฐ์
Mr.Supat Chupradit

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949252
อีเมลล์ supat.c@cmu.ac.th, otcmu@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางเพื่อนใจ รัตตากร
Mrs.Puenjai Rattakorn

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางจนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
Mrs.Jananya Panyami Tippayom

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางนันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
Mrs.Nuntanee Satiansukpong

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
ร.อ.พิศักดิ์ ชินชัย
Mr.Pisak Chinchai

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางวรรณนิภา บุญระยอง
Mrs.Wannipa Bunrayong

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949293
อีเมลล์ wannipa.b@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสุจิตรพร เลอศิลป์
Mrs.Suchitporn Lersilpa

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561
No Image
นางสุภาพร ชินชัย
Mrs.Supaporn Chinchai

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949-293
อีเมลล์ supaporn.c@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสุภาวดี พุฒิหน่อย
Ms.Supawadee Putthinoi

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายเทียม ศรีคำจักร์
Mr.Tiam Srikhamjak

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวครองพร ชินชัย
Ms.Krongporn chinchai

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางชลันดา จันทร์โทน
Mrs.Chalanda Janton

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฐวิภา วาณิชย์เจริญ
Ms.Natwipa Wanicharoen

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวนภาลัย ชัยมะหา
Ms.Napalai Chaimaha

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพัชญ์พิไล ไชยวงศ์
Ms.Pachpilai Chaiwong

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรุจิรา ใจแก้ว
Ms.Rujira Jaikaew

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางวรัญญา จริงจิตร
Mrs.Waranya Chingchit

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
อ.ดร.ศุภลักษณ์ ผาดศรี
Ms.Supaluck Phadsri

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949258
อีเมลล์ supaluck.phad@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวิตรี ชารุนันทกร
Mrs.Savitree Charununtakorn

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ savi_ps@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวหทัยชนก อภิโกมลกร
Ms.Hataichanok Apikomolgorn

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอชิรญาณ์ ไชยคำ
Ms.Achirayan Chaiknam

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ achiraya.ch@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายอนุชาติ เขื่อนนิล
Mr.Anuchart Kaunnil

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ anuchart.kau@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอัจฉริยา ปัญญาแก้ว
Ms.AUTCHARIYA PUNYAKEAW

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวโสภิฎา อภิชัย
Ms.Sopida Apichai

สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากิจกรรมบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชากายภาพบำบัด
No Image
นางสาวณฐารินทร์ บุญทา
Ms.Natharin Boontha

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายทศพร พิชัยยา
Mr.Todsaporn Pichaiya

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวนวลลออ ธวินชัย
Ms.Nuanlaor Thawinchai

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 49246
อีเมลล์ nuanlaor.thawinchai@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
Mrs.Patraporn Sitilertpisan

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวมุจลินทร์ ประสานณรงค์
Ms.Mujalin Prasannarong

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศิรินันท์ บริพันธกุล
Ms.Sirinun Boripuntakul

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
Mrs.Siriphan Kongsawasdi

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุวิทย์ อริยชัยกุล
Mr.Suwit Ariyachaikul

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอริสา ปาระมียอง
Ms.Arisa Parameyoung

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอุบล พิรุณสาร
Ms.Ubon Pirunsan

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายเพียรชัย คำวงษ์
Mr.Peanchai Khamwong

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายจิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
Mr.Jirakrit Leelarungrayub

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ donrawee.leela@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
Mrs.Thanyaluck Sriboonreung

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสมพร สังขรัตน์
Mrs.Somporn Sungkarat

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสมรรถชัย จำนงค์กิจ
Mr.Samatchai Chamnongkich

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสายนที ปรารถนาผล
Mrs.Sainatee Pratanaphon

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวสุรีพร อุทัยคุปต์
Ms.Sureeporn Uthaikhup

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางอรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
Mrs.Orawan Prasartwuth

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 949241; 949246
อีเมลล์ orawan.pr@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายอาทิตย์ พวงมะลิ
Mr.Aatit Paungmali

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949246
อีเมลล์ aatit.p@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวจารุตา ขันฤทธิ์
Ms.JARUTA KUNRITT

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวบุษบา ฉั่วตระกูล
Ms.Busaba Chautrakoon

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวมัลลิกา ศรีมาแก้ว
Ms.Munlika Sremakeaw

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ ying.sremakaew@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางอารยา ญาณกาย
Mrs.Araya Yankai

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเพียงขวัญ สงวนหมู่
Ms.Pingkwan Sa-nguanmoo

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ dewier_tita@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเสาวลักษณ์ เดชะ
Ms.Sauwaluk Dacha

สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด
หน่วยงาน ภาควิชากายภาพบำบัด
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
No Image
นางสาวกัญญา ปรีชาศุทธิ์
Ms.Kanya Preechasuth

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-935086 ต่อ 16
อีเมลล์ kanya.p@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
Mr.Khajornsak Tragoolpua

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-945086 ต่อ 18
อีเมลล์ khajornsak.tr@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ
Mrs.Chayada Sitthidet Tharinjaroen

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053935086#19
อีเมลล์ chayada.si@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายบดินทร์ บุตรอินทร์
Mr.Bordin Butr-indr

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายประพัณฐ์ หลวงสุข
Mr.Praphan Luangsook

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายพลรัตน์ พันธุ์แพ
Mr.Ponrut Phunpae

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายวุฒิชัย คำดวง
Mr.Woottichai Khamduang

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053 93 5086 ต่อ 13
อีเมลล์ woottichai.k@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายสรศักดิ์ อินทรสูต
Mr.Sorasak Intorasoot

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอุษณีย์ วัฒนนันท์กุล
Mrs.USANEE WATTANANANDKUL

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-995068 หรือ *35068 ต่อ 15
อีเมลล์ usanee.anukool@cmu.ac.th, uanukool@yahoo.co.uk

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเนตรดาว คงใหญ่
Ms.Natedao Kongyai

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
No Image
นางสาวจินตนา ยาโนละ
Ms.Jintana Yanola

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวณัฐจีรา อินต๊ะใส
Ms.Nutjeera Intasai

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949237
อีเมลล์ nutjeera.in@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางธัญญารัตน์ จอมแก้ว
Mrs.Tanyarat Jomkaew

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายมงคล โชตยาภรณ์
Mr.Mongkol Chotayaporn

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสุวิทย์ ด้วงมะโน
Mr.Suwit Duangmano

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053935078 ต่อ 12
อีเมลล์ suwit.du@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายทรงยศ อนุชปรีดา
Mr.Songyot Anuchapreeda

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายธนูศักดิ์ ตาตุ
Mr.Thanusak Tatu

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949288
อีเมลล์ tthanu@hotmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวิตรี เจียมพานิชยกุล
Mrs.Sawitree Chiampanichayakul

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายสาคร พรประเสริฐ
Mr.Sakorn Pornprasert

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน ศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายภิญญาพัชญ์ คำพิคำ
Mr.Pinyaphat Khamphikham

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ pinyaphat.kha@gmail.com; pinyaphat.kha@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายสิงห์คำ ธิมา
Mr.Singkome Tima

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตรคลินิก
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
No Image
นางสาวสุพรรษา ปาต๊ะ
Ms.Supansa Pata

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ +6653936043
อีเมลล์ supansa.pata@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
Mr.Chatchai Tayapiwattana

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ chatchai.t@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นายวัชระ กสิณฤกษ์
Mr.Watchara Kasinrerk

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวนุชจิรา ตาเขียว
Ms.Nuchjira Takheaw

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาววิธิดา เหล่าผจญ
Ms.Witida Laopajon

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวอำภา ยาสมุทร์
Ms.Umpa Yasamut

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-949221
อีเมลล์ umpa_119@hotmail.com

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
No Image
นางสาวน้ำผึ้ง อนุกูล
Ms.Nampeung Anukul

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวพูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์
Ms.Poonsub Palacajornsuk

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวรุจิเรข ไชยวงษา
Ms.Rujirek Chaiwongsa

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวเพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
Ms.Phennapha Klangsinsirikul

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053949220
อีเมลล์ phennapha.k@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางปรียานาถ วงศ์จันทร์
Mrs.Preeyanat Vongchan

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์ preeyanat.v@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวชิดชไม คิวเจริญวงษ์
Ms.ChidChamai Kewcharoenwong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
แขนงวิชาเคมีคลินิก
No Image
นางสาวกันยามาส ชูชีพ
Ms.Kanyamas Choocheep

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-945085
อีเมลล์ kanyamas9@hotmail.com, kanyamas.c@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวขนิษฐา พันธุรี
Mrs.Khanittha Punturee

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053945082
อีเมลล์ kpunture@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวปิยะวรรณ บุญโพธิ์
Ms.Piyawan Bunpo

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053-945082
อีเมลล์ pbunpo@gmail.com

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาวฟ้าใส คันธวงค์
Ms.Fahsai Kantawong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นางสาววารุณี คำสายใย
Ms.Warunee Kumsaiyai

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
No Image
นายศุภวัชร สิงห์ทอง
Mr.Supawatchara Singhatong

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน เปลี่ยนตำแหน่งวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
No Image
นางรัชดา เครสซี่
Mrs.Ratchada Cressey

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน รองศาสตราจารย์

เบอร์โทรศัพท์ 053 945082
อีเมลล์ ratchada.cr@cmu.ac.th

รายละเอียดงาน คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2558
No Image
นางสาวแพรภคภร กุลนาจา
Ms.Phraepakaporn Kunnaja

สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
หน่วยงาน แขนงวิชาเคมีคลินิก
ตำแหน่งงาน อาจารย์

เบอร์โทรศัพท์
อีเมลล์

รายละเอียดงาน
ติดต่อ
  • facebook