No Image

เสวนาโต๊ะกลมร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาโต๊ะกลมร่วมกับ คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และกรรมการอำนวยการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งเสริมนวัตกรรมสู่การต่อยอดธุรกิจ/เชิงพาณิชย์ สำหรับการบรรลุเป้าหมาย OKRs ของคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.

[update: 2021-07-09 17:14:16][View : 71]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook