No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)

     ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 12 เมษายน 2560 นั้น

     บัดนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา ได้พิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2).pdf  

[update: 2017-04-24 03:10:31][View : 738]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook