No Image

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีสูมาคาราวะอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสูมาคาราวะ รดน้ำดำหัวอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2560 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

[update: ][View : 203]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook