No Image

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา - ระดับปริญญาตรี

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา - ระดับปริญญาตรี

จำนวนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560   ดูรายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัคร และ เกณฑ์การคัดเลือก ปีการศึกษา 2560   ดูรายละเอียด
ผลคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด  ดูรายละเอียด
รายละเอียดการรับสมัคร  ดูรายละเอียด
ข้อมูลการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามโครงการรับนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียด
   
 

 

[update: 2017-04-07 03:53:05][View : 7383]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook