No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับผู้แทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ Ms. Clarisse Veylon-Hervet, Regional Counsellor in Global Health, South-East Asia, French Embassy in Thailand ในโอกาสเดินทางมาเยือนโครงการวิจัย AMS-CMU & IRD Research Collaboration คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือด้านความความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องให้คำปรึกษาโครงการนับหนึ่ง ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

[update: 2021-11-19 18:26:13][View : 117]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook