No Image

คณาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด มช. ได้รับการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด วาระ พ.ศ. 2564-2568

ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่ากิจกรรมบำบัด และปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการวิชาชีพกิจกรรมบำบัด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร ชินชัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2511100
ลำดับที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 4211166
ลำดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน บุญฉัตรกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา 3611110
 
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ วาระ พ.ศ.2564-2568 (6 สาขา)

 

[update: 2021-06-28 10:35:30][View : 362]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook