No Image

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564 วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

     ด้วย ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564 เรื่อง “การจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันและภาวะหมดไฟในการทำงาน” (Burnout and stress management in daily life) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2564 กรีนเลค รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในจัดการกับความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานให้กับนักกิจกรรมบำบัดและบุคคลทั่วไป โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

1.  นักกิจกรรมบำบัดและบุคคลทั่วไป           4,900           บาท/คน

2.  นักศึกษา                                          3,200           บาท/คน

 

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ โทร.053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: sompong.tan@cmu.ac.th

 

        ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

[update: 2021-01-05 11:09:19][View : 423]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook