No Image

พิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 45 ปี

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 45 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทักษิณานุประทานแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ชัยโรจน์ แสงอุดม ผู้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของคณะผู้ล่วงลับ พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน แสดงพระธรรมเทศนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจําานวนมาก ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคาร 2  คณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

[update: 2020-12-29 11:09:42][View : 152]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook